Trứng rung tình yêu mini KTV

450.000 300.000

Kích thước:  cuc nhỏ 5 cm cục to 12 cm

Tiêu chuẩn: sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, ISO 4074.

Trứng rung tình yêu mini KTV 2 Đầu Đa Năng Cao Câp Khám Phá 2 Yếu Huyệt Của Nàng