Trứng rung tình yêu 1 trứng giá rẻ 10 chế độ

250.000 180.000

Trứng rung tình yêu 1 trứng giá rẻ 10 chế độ

Thành phần: Nhựa PVC đã qua sử lý vệ sinh, vô trùng

Kích thước phần trứng rung : 5 cm x 2.5 cm