Popper Jack Ass 10ml

390.000 190.000

  • Tên: Popper Jack Ass
  • Thể tích: 10ml
  • Thành phần: Isobutyl-Nitrite
  • Phương pháp sử dụng: Hít trực tiếp từ mũi.