Dương vật giả hít lường loveaider cao cấp

1.400.000 1.200.000

Tổng chiều dài dương vật giả: 20.5 cm

Đường kính dương vật giả: 3,3 cm