Bao cao su dùng miệng- oral sex condom

260.000 180.000

  • Quy cách: hộp 100 chiếc
  • kích thước: 50mm
  • KHÔNG CHỨA DẦU BÔI TRƠN
  • Made in china
  • Hương thơm bạc hà nhẹ