Bao cao su đôn dên 5 phân lovetoy ms3

550.000 350.000

Hãng sản xuất : lovetoy

Tính năng : đôn tăng kích thước, kích thích điểm G, kéo dài thời gian quan hệ

Kích thước : 19cm x 4cm

Màu sắc : màu da

Số lần sử dụng : nhiều lần

Bao cao su đôn dên 5 phần lovetoy ms3 sử dụng cho đối tượng nào ?